De Boekenwijzer

kwartaalblad  Jozef Rulof-boeken - lezers

 

DOELSTELLING EN WERKWIJZE :

Doel :
Dit onafhankelijk blad, zonder winstgevende opzet, wil :
- enthousiaste lezers van het werk van Jozef Rulof met elkaar laten communiceren over
levens-vraagstukken door middel van vragen van lezers en citaten uit het werk, dat
ontvangen is via het medium Jozef Rulof.
- deze wijsheid in zijn zuiverheid
verlevendigen, bestuderen, actualiseren en verspreiden, om aldus een steun te zijn voor de lezers en de maatschappij.
- het bestuderen van deze wijsheid een extra dimensie geven.
- de Boekenwijzer organiseert ook jaarlijks een
Boekenwijzerdag (centrale bijeenkomst).
Werkwijze/Afspraken :
- uw correspondentie betreffende de rubrieken wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
- meedoen aan de rubrieken is uitsluitend
bedoeld voor abonnees van dit blad.
- anonieme post wordt door de redactie niet behandeld.
- zowel bij de vragen en antwoorden als bij de fundamenten wordt in de regel de naam van
de inzender er niet boven geplaatst, behalve indien deze duidelijk het verzoek daartoe doet bij de redactie.
- voordat u voor uzelf conclusies gaat trekken uit een bepaald citaat, dient u dit citaat te lezen in de volledige context waarin dit geplaatst werd in het boek, zodat u het optimaal zult begrijpen.
- richt uw vragen niet aan de redactie maar aan de andere Boekenwijzer-abonnees. De redactie, die hoofdzakelijk een bemiddelende functie heeft, wil niet het voetstuk van 'de deskundige' of 'de hulpverlener' of 'de probleemoplosser' aangemeten krijgen.
- stuur uw brieven ten behoeve van de
rubrieken op tijd naar de redactie.
- dit blad verschijnt in de regel in
maart, juni, september en december.
- vergeet nooit de afzender te vermelden en frankeer uw post voldoende.
- de redactie/administratie is om organisato-rische redenen telefonisch niet te bereiken.

 

 

voorbeeld  omslag december 2004 :