ABONNEMENT :


- periode jaar-abonnement: januari
t/m december. Betaling in september /oktober. Stilzwijgende verlenging tenzij opgezegd vóór 30 september.

- prijs jaar-abonnement:
papieren Boekenwijzer: ∈ 9,20 en
digitale Boekenwijzer: ∈ 5,-
Nieuwe abonnees kunnen te allen tijde abonnee worden en betalen dan het resterende gedeelte van ∈ 9,20 of ∈ 5,- .
- digitale nabestellingen ∈ 1,- per stuk.

- financiële nummers Boekenwijzer:
ING/Postgiro: NL48INGB000 3491253
Fortis/BNP P.(B): BE87 035187545194

t.a.v.:  Heijmans inzake
          De Boekenwijzer
 p.a.:  O.L. Vrouwedijk  11
          5581 BN  WAALRE

- wilt u abonnee worden van de Boekenwijzer, stuur dan eerst onderstaand strook  ingevuld en gefrankeerd op. ( e-mailen kan ook). Dan nemen wij vervolgens contact met u op, waarna u dan het aangeduide abonnementsgeld kunt overmaken.
Abonnee bent u pas vanaf het moment dat het geld overgemaakt is.
- kent u mensen die ook de Rulof-boeken lezen, attendeer hen dan op het bestaan van de Boekenwijzer!

 

STUUR ONDERSTAANDE AANMELDINGSBON INGEVULD PER POST/MAIL  OP :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \/0
                                                                                                                                                   /\0

                                                                                                                                  zelf
                                                                                                                                  fran-
                                                                                                                                  keren !

 

 

 


                                                    a a n : DE BOEKENWIJZER
                                                       p.a.:  O.L. Vrouwedijk  11
                                                                5581 BN  WAALRE
                                                                NEDERLAND

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \/0
AANMELDING tot ABONNEE van de BOEKENWIJZER:(ik zal jaarlijks  vooruit betalen)                   /\0

Achternaam .................................................................. Voornaam .....................................
* O familie O mijnheer O mevrouw O (titel:) .........................

Straat + huisnummer ............................................................................................ - ...........

Postcode + woonplaats ........... ...... - .................................................................................

LAND waar u woont ................................................................................................................

Uw TEL.NR. ............................... Uw E-MAIL-ADRES ...............................................................

- Vanaf welke periode wenst u Boekenwijzer-edities toegestuurd te krijgen ?
* O  vanaf begin-periode Boekenwijzer (april 1990)
  O  vanaf begin van dit jaar (waarin we nu zijn)
* = aankruisen wat u wenst O vanaf vandaag (eerstvolgende Boekenwijzer)
  O  vanaf de datum : ......... - ........................... 20 ......

Eventuele opmerkingen ............................................................................................................

DATUM waarop u deze aanmeldings-bon verstuurt ........ - ............................... 20 ..........

.

.

..

.

Maak jouw eigen website met JouwWeb